EMB-konsult AB - punktskrift

Välkommen till EMB-konsult AB

 

EMB-konsult AB arbetar med utveckling och produktion av punktskrift. Att läsa med

fingrarna i stället för med ögonen ställer annorlunda krav på layout och tryckteknik.

Vi har specialiserat oss just på det. Vi arbetar också med konsultuppdrag inom

tillgänglighetsområdet.

 

Vi har varit verksamma sedan mitten av 1980-talet och har därmed en lång och bred

erfarenhet av att anpassa och producera text och bild till personer med synskada.

Det spänner över ett vitt område, allt ifrån tjocka läroböcker, skönlitteratur, facklitteratur,

musiknoter, tidningsartiklar, stick- och virkbeskrivningar ner till små etiketter.

 

Under 2014 genomför vi uppdrag åt bland andra:

- Specialpedagogiska skolmyndigheten

- Myndigheten för tillgängliga medier, MTM

- Regeringskansliet
- Högskoleverket

- Hjälpmedelsinstitutet

- Post-och telestyrelsen 

Vi samarbetar med Tundell & Salmson  som erbjuder produkter 
främst inom tal och ljud. Tillsammans med dem kan vi erbjuda

flexibla lösningar för att göra böcker och tidningar tillgängliga

för personer med olika funktionsnedsättningar. 

 

 

Vill Du veta mer om punktskriften och dess historia?

 Klicka www.punktskriftsnamnden.se/om_punktskrift/ 

och Du kommer till Punktskriftsnämndens hemsida.

EMB-konsult AB 1986-2014

www.emb-konsult.se

alla@emb-konsult.se